Література. Люблинская А.А
Учебные материалы


Література. Люблинская А.АКарта сайтаfallox.com

Развитие общения у дошкольников / Под ред. А.В. Запорожца, М.И. Лисиной — М., 1974.

Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. — К., 1971

Эльконин Д.В. Психология игры.— М., 1978.

Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. — М., 1991.

Бауэр Т. Психическое развитие младенца. — М. 1979.

Валлон А. Психическое развитие ребенка.— М., 1967.

Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т.— М., 1984.

Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. Р. ІІІ — автор М. Вовчик-Блакитна.— К., 1976.

Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения.— М., 1986.

Новоселова С.Л. Развитие мышления в раннем возрасте.— М., 1978.

Эльконин Д.Б. Детская психология.— М., 1960.

Божович Л.И. Этапы формирования личности.— М., 1995


IV. МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Розвиток діяльності молодшого школяра. За віковою періодиза­цією, прийнятою українськими психологами і педагогами, час життя дітей від шести до одинадцяти років називається молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховуються особливості психічного і фізичного розвитку дітей, береться до уваги перехід їх від ігрової до учбової діяльності, яка стає і у цьому віці провідною.

Вступ дитини до школи — це різка зміна її життя і діяльно­сті. Дитина йде до школи з фізичною й психологічною готов­ністю до цієї зміни. У шкільному навчанні використовуються і продовжують розвиватись фізичні й розумові здібності, формуються психічні властивості молодшого школяра.

Анатомо-фізіологічні особливості. Протягом молодшого шкіль­ного віку відбувається подальше зростання організму дитини.

Це видно з таких середніх показників розвитку молодших школярів (табл. 4.1.):

Таблиця 4.1.

Вік Стать Зріст, м Вага, кг Окруж. груд. клітки, см
7 років років Дівчатка 122,1 23.2 58,4
Хлопчики 123,9 24.3 60,3
8 років років Дівчатка 126,5 25,7 58,9
Хлопчики 128,2 26,5 60,7
9 років років Дівчатка 132,0 28,3 62,8
Хлопчики 133,5 29,2 62,7
10 років років Дівчатка 138,8 31.2 66,8
Хлопчики 137,4 31,9 65.0

З 6 років у дітей наступає період рівномірного росту, який триває пересічно до 9 років у дівчаток і до 11 — у хлопчиків. Дівчатка після 9 років випереджають у рості хлопчиків.

Кістково-сполучний апарат молодших школярів відзнача­ється гнучкістю, оскільки в їхніх кістках ще багато хрящової тканини. На це треба зважати, щоб запобігти можливому викривленню хребта, що негативно позначається на кровоо­бігу, диханні й тим самим ослаблює організм. До 12 років триває окостеніння фаланг пальців руки, а окостеніння зап'ястя завершується в 10—13 років. Переважно цим пояснюється, чому точні рухи руки під час письма, малювання тощо втомлюють дітей 7—8 років швидше, ніж старших. Зазнає змін і розвиток таза, кістки якого починають зростатися, проте зв'язкова система їх ще м'яка і гнучка. Тому важливо стежити, щоб учень правильно сидів за партою, щоб меблі у школі ї робочі місця вдома відповідали зросту дитини. Збільшення розмірів у дітей цього віку інколи супроводжується відчуттям болю, особливо у нічні періоди. У першокласників випадає до 20 молочних зубів. З появою постійних зубів дорослі помічають, що їх розмір не відповідає розміру рота дитини, але ця невідповідність зникає пізніше з ростом кісток черепа.Розвивається м'язова система молодших школярів. Збільшується вага всіх м'язів відносно ваги тіла, що сприяє зростанню фізичної сили дітей, підвищується здатність організму до відносно тривалої діяльності. Дрібні м'язи кисті руки розвиваються повільніше. Діти цього віку, добре володіючи ходьбою, бігом, ще недостатньо координують рухи, здійснювані дрібними м'язами. Першокласникові важко писати в межах рядка, координувати рухи руки, не робити зайвих рухів, які спричиняють швидку втому. Тому у 1 класі слід проводити фізхвилинки, які знімають напруження дрібних м'язів пальців і кисті руки. З часом школярі набувають здатності розподіляти навантаження на різні групи м'язів, рухи їх стають більш координованими, точними, удосконалюється техніка письма. Важливо враховувати те, що у молодших школярів посилюється розвиток рухового апарату, що обумовлює надмірну рухливість дітей цього віку і зважати на їх прагнення бігати, лазити, плавати тощо, пам'ятаючи, що розвиток моторики дітей зв'язаний не тільки з фізичним, а й розумовим розвитком підростаючої особистості. Проте і надмірна рухлива активність протягом тривалого часу може негативно позначитись на стані здоров'я дитини.

Вага мозку першокласника наближається до ваги мозку Дорослої людини. У молодших школярів збільшується рухливість нервових процесів, що дає змогу дітям швидко змінювати свою поведінку відповідно до вимог учителя.

У дітей добре розвинені всі органи чуття, але деякі з них мають свої особливості. Так, їхні очі, завдяки еластичності кришталика, можуть швидко змінювати свою форму залежно від пози під час читання і письма. Якщо не врахувати цієї особливості органів зору молодших школярів і не виправити їх пози, то це може призвести до підвищення очного тиску, до нечіткості зображень на сітківці й до виникнення короткозорості.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная