КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
Учебные материалы


КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИКарта сайта

Загрузка...
Загрузка...
маркетсвета.рф

A) ОК және ОТМЕНА батырмалары бар терезе шығарылады

B) Бір ғана ОК батырмасы бар терезе шығарады

C) Ол ақпаратты енгізу үшін қолданылатын функция

D) Көлемді мәтінді экранға шығаратын функция

E) Айнымалыларды сипаттау үшін қолданылады

2.JavaScript тіліндегі prompt() функциясы қандай қызмет атқарады?

A) Ол ақпаратты енгізу үшін қолданылатын функция

B) Бір ғана ОК батырмасы бар терезе шығарады

C) ОК және ОТМЕНА батырмалары бар терезе шығарылады

D) Көлемді мәтінді экранға шығаратын функция

E) Айнымалыларды сипаттау үшін қолданылады

3.JavaScript тіліндегі for циклінің жалпы жазылу түрі:

A) for (цикл басы; шарт; қадамы) команда;

B) for ( шарт ) команда;

C) for ( цикл басы; шарт ) команда;

D) for ( шарт; қадамы ) команда;

E) for ( шарт ) команда;

4.JavaScript тіліндегі while циклінің жалпы жазылу түрі:

A) while ( шарт ) команда;

B) while (цикл басы; шарт; қадамы)

C) while ( шарт )

D) while ( цикл басы; шарт )

E) while ( шарт; қадамы )

5.JavaScript тіліндегі экранға шығарылатын мәндердің барлығын бір терезеде орналастыру үшін alert() функциясының орнына қандай команда жазу керек?

A) document.write()

B) alert.write()

C) prompt() D) concat()

E) slice()

Әдебиеттер

1. Б.Бөрібаев., Г.А.Мадьярова. Web технологиялар. Оқулық.Алматы,2011

2. Дузбаева Р.М. Основы создания HTML-документов. Уч. пособ. для студентов. –

Алматы, КБТУ 2003. –82 с.

3. Нидерст Дж. Web-мастеринг для профессионалов. –СПб.:Питер, 2001. –576

4. Информатика и образование,№8, 2000.Е. В. Давыдова

5. Джамса Крис. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, ActiveX. Пер. с англ./Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсен. –М.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. –672 с.

Зертханалық жұмыс №15.1

Тақырыбы:

Батырмаларды құру оқиғаларын өңдеу. Форма элементтерінің өзгерістері.

Сабақтың мақсаты: б

атырмаларды құру оқиғаларын өндеу, форма элементтерімен жұмысты меңгеру .

Материалдар жане құралдар:

жұмысты орындауға арналған методикалық нұсқау , дербес компьютер, Netscape Navigator және Internet Explorer браузерлері .

Жұмыстың орындалу реті:

1.

Теориялық материалды игеру.

2.

Жұмыстың орындалуы.

3.

Бақылау сұрақтары.

Зертханалық жұмыстың орындалуына есеп беру формасы:

1. Зертханалық жұмыс номері

2. тапсырма

3. Бағдарлама мәтіні.

4. Тестілеу нәтижесі.

5. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Әдістемелік нұсқау

Батырмалар. элементі

Формада әр түрлі енгізу және басқару элементтерін орнатуға болады. Ол үшін тәгі қолданылады. Әрбір тәгінде name атрибуты болады. Оның мәні браузер ашатын объект атауы (типі) болып табылады. Мысалы, бір ғана мәтін енгізу жолы бар форма берілсін делік:

JavaScript программасындағы мынадай конструкция document.anketa.obj.value объектінің тәгі үшін тұрғызылған value қасиетін пайдаланады (өзгертеді), Мұндай жазуды былайша түсіну керек: document – document объектісі (атасы (тегі) - window объектісі); document.anketa – anketa объектісі (атасы - document объектісі ); document.anketa.obj – obj объектісі (атасы - anketa объектісі); document.anketa.obj.value – obj объектісінің value қасиеті, ол тәгінің obj атты value атрибутына сәйкес келеді. value қасиетінің мәнін былай меншіктеп оқуға болады: var str = document.anketa.obj.value;

Бұл қасиеттің мәнін өзгерте аламыз:document.anketa.obj.value = "қарындаш" Мұндай меншіктеу экрандағы мәнді бірден өзгертеді.Енгізу өрісіндегі «қалам» мәні «қарындаш» мәніне ауысады.

Name атрибуты мәні айнымалы аты тәрізді, сондықтан орыс/қазақ әріптерін пайдаланбау керек және бірінші символ цифр болмауы тиіс.

Экрандық батырмалар

тәгіндегі интерфейстік элементтің нақты бейнесі type атрибутымен беріледі. Осы атрибуттың экрандық батырмалар тұрғызатын мәндерін қарастырайық:

reset - шерткен кезде форманы автоматты түрде бастапқы қалыпқа келтіретін батырма жасайды (форманың барлық енгізу өрістері келісім бойынша HTML-кодта орнатылған алғашқы мәндерді қабылдайды). Ал value атрибуты батырмадағы жазуды көрсетеді: submit - шерткен кезде форманы желі бойынша жөнелтетін батырма тұрғызады.

value атрибуты батырмадағы жазуды көрсетеді:

button – қарапайым батырма тұрғызады:

программалық басқару Төмендегі тәг үшін браузер тұрғызған объектің (не мынадай тәгтер үшін ,) value қасиеті болады, ол батырмадағы жазуды анықтайды. Төменде осы қасиетті пайдаланатын мысал келтірілген.

Браузерге осы мысалды енгізіп, ондағы батырмалар жұмысын тексеруге немесе өзгертуге, яғни алгоритмін бақылауға болады (1-сурет).

Ақылды батырма

Ақылды батырма

1-сурет. Батырманың басу санын есептеу

Форма өрістерін пайдалануды жеңілдету үшін, this нұсқауын - объектінің ағымдағы данасын көрсетуді және this.form нұсқауын - ағымдағы форма үшін тұрғызылған объектіге нұсқауды пайдаланамыз:

Бұл мысалда форма атын көрсету қажет болмады. Форма ішіндегі оның синонимі ретінде this.form конструкциясы қолданылды. Ал екінші тәгінде де оның атын жазбай-ақ, орнына оның синонимі this жазылды.

Енгізу жолы

тәгіндегі type атрибутының text және password мәндері енгізу жолын экранға шығарады: text – қарапайым енгізу қатары; password – құпия сөз енгізу қатары.

Қосымша атрибуттар:

· value атрибуты үнсіз келісім бойынша орнатылған енгізу өрісін береді (осы мән reset батырмасын шерткенде орнатылады: );

·size атрибуты өріс енін символмен береді. Егер атрибут көрсетілмесе, ол оның (value)мәні ретінде берілген сөздің ұзындығымен анықталады;

· maxlength атрибуты осы өріске енгізілетін сөздің максималды енін символмен береді. Егер ол атрибут көрсетілмесе, ұзындығы шектелмейді;

· readonly атрибуты «тек оқылатын» сөз тіркесін анықтайды. Мұндай жол түзетілмейді.

password - «құпия сөз» енгізу жолы. Ол енгізу кезінде көрінбей, жұлдызшалармен бейнеленеді. Құпия сөз буферге де көшірілмейді.

Оны программалық басқару Браузердегі (немесе ) тәгі үшін тұрғызылған объектінің мынадай қасиеттері болады:

value – енгізу жолының ағымдағы мәні;

defaultValue – value атрибутының соған сәйкес тәгінде көрсетілген мәні.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная